Traffic Viewer

Sản phẩm đầu tiên của Dự án REMON là phần mềm Traffic Viewer. Traffic Viewer có hai phiên bản khác nhau. Phiên bản cơ sở dành riêng cho việc sử dụng công đưới dạng trình duyệt web. Phiên bản này có chức năng dò đường và hiển thị những thông tin giao thông khác nhau như hiện trạng giao thông trên các đường phố theo tiêu chuẩn TPEG. Ngoài ra, các lớp bản đồ còn cung cấp thông tin như các điểm dừng xe buýt, trạm xăng hay điểm đặt máy rút tiền tự động.

Hiện nay, vài trăm xe taxi ở Hà Nội cung cấp vị trí của xe với tần xuất 5 giây một lần. Tất cả số liệu hoàn toàn để ở dạng vô danh. Không có vị trí định vị toàn cầu GPS nào có thể được ấn định cho một phương tiện hay một công ty nhất định. Những số liệu thô này sẽ được dùng để tính toán mức độ dịch vụ cho mỗi phần đường riêng lẻ. Thông tin thể hiện trên bản đồ mô tả mức độ dịch vụ của 3 phút trước đó. Số liệu được cập nhật 3 phút một lần.

Hình minh họa: Góc nhìn khác nhau của Traffic Viewers (Nguồn: LUAX 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traffic Viewer (Experten Version)

Phiên bản cao cấp của Traffic Viewer cung cấp khả năng tạo ra những thông điệp liên quan tới giao thông theo tiêu chuẩn TPEG. Phiên bản này dành cho các chuyên gia được đào tạo cho mục đích này Phiên bản này được thiết kế để nhập những thông điệp theo tiêu chuẩn TPEG liên quan tới giao thông như tắc nghẽn giao thông, địa điểm đang thi công, điều kiện thời tiết.

Hình minh họa: Ví dụ của thông điệp tiêu chuẩn TPEG (Nguồn: LUAX 2013)