Tải xuống / Xuất bản

 

AS&P,
Tháng 7, năm 2015 nghiên cứu
Ứng dụng về Phát triển theo định hướng Giao thông tại Hà Nội Việt Nam
BEST PRACTICE SHOWCASE - NORTHERN CITY DEVELOPMENT CORRIDOR, HANOI, VIETNAM
(75 MB, pdf)


Matias Ruiz Lorbacher, Quang Son Le, Nguyen Thi Phuong Hien, Alexander Sohr, Elmar Brockfeld, Anke Sauerländer-Biebl,
Tháng 7, năm 2015 nghiên cứu
Traffic information and traffic management based on Floating Car Data (FCD) and Floating Phone Data

 

Presentations during REMON Final Conference on 02 and 03 July 2015

TRAFFIC DATA AND TRAFFIC DATA ANALYSIS
Từ dữ liệu GPS đến những hiểu biết giá trị: Phát triển hệ thống thông tin giao thông cho Hà Nội -
Alexander Sohr, German Aerospace Center (DLR) 
  Phiên bản tiếng Việt của bài trình bày (pdf)
  English version of the presentation (pdf)

Transportation Management Systems (TMS) and next steps to the Intelligent Management Systems (ITS) -
Dinh Duc Hung, Viettel
  Phiên bản tiếng Việt của bài trình bày (pdf)

MODELLING OF URBAN TRANSPORT DEMAND FOR HANOI CITY
Mô hình hóa nhu cầu giao thông nhằm mục đích đánh giá tác động chính sách quản lý giao thông đô thị Hà Nội - 
Dr. Vu Anh Tuan, Trường Đại học Việt Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
   Phiên bản tiếng Việt của bài trình bày (pdf)
   English version of the presentation (pdf)

TRAFFIC MANAGEMENT STRATEGIES: ACHIEVING CLIMATE CHANGE OBJECTIVES
Các chiến lược và giải pháp quản lý giao thông cho hà nội: làm thế nào để đạt được các mục tiêu về biến đổi khÍ hậu? -
Marc Lüke, Technische Universität Darmstadt
   Phiên bản tiếng Việt của bài trình bày (pdf)
  English version of the presentation (pdf)

PLANNING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HANOI
Ứng dụng về Phát triển theo định hướng Giao thông tại Hà Nội
Nils Müller, AS&P – Albert Speer and Partners GmbH
  Phiên bản tiếng Việt của bài trình bày (pdf)
  English version of the presentation (pdf)

MONITORING LAND USE CHANGE IN HANOI
Giám sát sử dụng đất bằng ảnh vệ tinh -
Dr. Rolf Lessing, DELPHI IMM GmbH
  Phiên bản tiếng Việt của bài trình bày (pdf)
  English version of the presentation (pdf)

URBAN GROWTH MODELLING AND GEO DATA MANAGEMENT
Mô hình tăng trưởng đô thị Hà Nội - Công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách
Dr. Hans-Peter Thamm, Đại học tự do Berlin
   Phiên bản tiếng Việt của bài trình bày (pdf)
   English version of the presentation (pdf)

Hệ thống chuyên gia/ Hệ thống thông tin địa lý -
Alexander Krämer, WWL
  Phiên bản tiếng Việt của bài trình bày (pdf)
  English version of the presentation (pdf)