REMON - Mục tiêu

Những mục tiêu chính của dự án nghiên cứu REMON hướng tới việc cắt giảm ô nhiễm, khí thải và tiêu thụ năng lượng trong giao thông đô thị tại Hà nội. Nhóm đối tác Việt Nam và Đức hướng nỗ lực vào việc thiết lập hệ thống thông tin giao thông trực tuyến tại Hà Nội nhằm tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống giao thông Hà Nội và như vậy sẽ giảm được các ảnh hưởng môi trường do giao thông gây ra, đặc biệt là tình trạng ùn tắc giao thông, phát thải chất ô nhiễm cũng như tiêu thụ năng lượng trong giao thông. Ngoài những biện pháp ngắn hạn hướng tới tối ưu hóa dòng giao thông, dự án cũng hướng tới hướng tiếp cận lâu dài trong quá trình phát triển đô thị và giao thông. 

Dự án REMON phù hợp với chương trình BMBF “Hợp tác quốc tế cho các công nghệ và dịch vụ bền vững nhằm bảo vệ khí hậu và môi trường” (CLIENT) và mục tiêu của chương trình là nhằm tài trợ cho các dự án mô hình hợp tác, định hướng theo yêu cầu về phát triển và triển khai các công nghệ thân thiện với môi trường mà được đánh giá có thể ứng dụng khoa học tại các nước tham gia. Dự án là một nghiên cứu hợp tác, được định hướng theo nhu cầu, có tính ứng dụng cao và cũng là dự án phát triển giữa các đối tác Đức và các đối tác và các cơ quan nghiên cứu Việt Nam nhằm thiết lập hệ thống thông tin giao thông và sử dụng hệ thống này để đạt được mục tiêu phát triển tổng hợp giao thông và đô thị ở Hà Nội. Phù hợp với các mục tiêu chính của chương trình tài trợ CLIENT là dự án nghiên cứu REMON hướng tới việc giảm phát thải và tiêu thụ năng lượng trong giao thông đô thị. Dự án REMON sẽ đóng góp cho một trong những mục tiêu ưu tiên của chương trình BMBF là bảo vệ khí hậu. Dự án REMON cũng đáp ứng được các ưu tiên khác trong chương trình CLIENT, cụ thể là quản lý đất, áp dụng viễn thám và các dịch vụ thông tin địa lý đối với quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng. Cả FCD và FPD đều là những công nghệ ứng dụng thông tin địa lý; các công nghệ này không chỉ sử dụng cho việc xác định lưu lượng giao thông và các vấn đề liên quan đến giao thông như khả năng tiếp cận và phương thức di chuyển mà còn là một công cụ hỗ trợ hữu hiệu quy hoạch giao thông tổng hợp và bền vững.