REMON - Bối cảnh

Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ cùng với việc mở rộng các khu vực trung tâm là thách thức nghiêm trọng đối với quy hoạch và giao thông đô thị. Giống như các thành phố ở các nước đang phát triển khác, Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng tắc đường tồi tệ do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự bùng nổ cơ giới hóa kể từ đầu những năm 90. Việc phát triển đô thị nhanh chóng và mở rộng khu vực trung tâm Hà Nội là nguyên nhân của hàng loạt các khó khăn trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị như: ô nhiễm không khí, tiếng ồn và ô nhiễm môi trường, quản lý chất thải rắn và chất thải lỏng, tắc đường và ngập lụt.

Ý tưởng làm nền tảng cho dự án REMON là theo dõi và xác định trực tuyến lưu lượng giao thông đồng thời tạo ra nguồn dữ liệu giao thông cho cả giai đoạn ngắn hạn và dài hạn. Hệ thống thông tin giao thông trực tuyến sẽ được thiết lập dựa trên “Dữ liệu xe con di động“ (FCD) và “Dữ liệu điện thoại trực tuyến“ (FPD). Các dữ liệu thô này sẽ được chuyển đổi thành các thông tin cho rất nhiều ứng dụng khác nhau: từ việc thông báo cho người tham gia giao thông tình hình giao thông hiện tại trên mỗi tuyến đường đến việc kiểm soát và quản lý giao thông hay đề xuất giải pháp quy hoạch dài hạn để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông.

Công nghệ FCD và FPD đều là những phương thức phát hiện thông tin giao thông trực tuyến và dựa trên công nghệ GPS và công nghệ thông tin địa lý GIS. Các loại phương tiện (ô tô, xe buýt, taxi, xe máy) được trang bị các thiết bị trên xe đều có thể truyền dữ liệu GPS đến một trung tâm dữ liệu theo những khoảng thời gian đều đặn đã được lập trình sẵn. Vì vậy, công nghệ FCD/FPD tương đương với cảm biến động học hay một “mạng lưới phân bố cảm biến” (MESSELODI et al. 2009) đối với dòng giao thông, phát thải của phương tiện và các vấn đề giao thông liên qua khác như khả năng tiếp cận và phương thức luân chuyển. Dự án REMON dự định phát triển hệ thống FCD và FPD thành những công cụ hữu hiệu để giám sát và đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp quy hoạch đô thị nhằm giảm bớt phát thải và tiêu thụ năng lượng trong giao thông. Vì vậy, hệ thống FCD và FPD không chỉ là công cụ thông tin và cảm biến động học của dòng giao thông, mà còn là công cụ giám sát cho quy hoạch đô thị và giao thông.