REMON - Ứng dụng

Một kết quả của dự án REMON sẽ là việc số hóa và mô hình hóa lưu lượng giao thông. Chính quyền địa phương, quan chức ngành giao thông, chuyên gia quy hoạch giao thông và đô thị nhờ đó có thể đo đạc và giám sát hiệu quả lưu lượng giao thông và hạ tầng giao thông. Khả năng khai thác số liệu giao thông được số hóa và mô hình hóa là rất đa dạng:

(1) Thông tin về hiện trạng giao thông tới người đi đường (qua Internet, điện thoại, đài phát thanh, vô tuyến) và tới quan chức giao thông
(2) Phân tích số liệu, xác định công suất vận tải, nút cổ chai và điểm nóng của hiện tượng tắc nghẽn giao thông

  • Giám sát giao thông ở những điểm giao cắt và đánh giá mạng lưới giao thông địa phương
  • Phân tích mạng lưới giao thông địa phương (ví dụ: bến đỗ xe buýt, đoạn đường phố)
  • Phân tích khả năng lưu thông

(3) Quản lý giao thông và chất lượng giao thông.

  • Quản lý và giám sát lưu lượng giao thông trực tuyến
  • Tối ưu hóa hệ thống hạ tầng giao thông thông qua việc vận dụng các biện pháp quản lý giao thông     và giám sát mức độ hiệu quả của chúng với hệ thống  FCD và FPD
  • Tích hợp hệ thống thông tin giao thông của dự án REMON cho những trung tâm quản lý giao         thông và thông tin giao thông hiện có (ví dụ: Cảnh sát giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam)

(4) Hệ thống quản lý đội xe cho công ty taxi và công ty xe buýt

  • Thông tin về thời gian làm việc của lái xe, tỷ lệ phục vụ, thu nhập cho lái xe, tiêu thụ năng lượng    và nhiên liệu, khu vực vận hành
  • Thông tin thành phố, ví dụ thời gian đi lại tại bến đỗ xe buýt
  • Phân tích hệ thống giao thông công cộng (từ cấp độ vĩ mô tới vi mô)