REMON - Đổi mới

Dữ liệu xe con lưu động (FCD), còn có tên là dữ liệu khảo sát là công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Được vận hành ở nhiều thành phố, hệ thống FCD giúp xác định tốc độ, vị trí của phương tiện được lắp đặt thiết bị. Các thành phố đã triển khai hệ thống FCD bao gồm Berlin, Hamburg, Nuremberg, Munich, Stuttgart, Graz, Vienna, Gothenburg, Stockholm, Bắc Kinh, Ningbo, Quảng Châu, Hefei, Hàng Châu, và Thượng Hải (xem thêm LISTL/DAMMANN 2009; DEMIR và những tác giả khác. 2003). Trong nhiều trường hợp, hệ thống FCD được triển khai không chỉ với đội xe taxi mà còn với đội xe buýt, và đội xe dịch vụ chuyển phát. Từ đầu năm 2000, DLR (Trung tâm Không gian, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Ðức) đã vận dụng công nghệ FCD ở một số thành phố của Đức (SCHÄFER et al. 2003, 2002; KÜHNE 2003; xem thêm ở tài liệu của STEINAUER et al. 2006; LEDUC 2008: 22f. những ví dụ cho việc sử dụng FCD). Đa số hệ thống thông tin giao thông dựa trên FCD đều đang được triển khai ở khu vực đô thị do chỉ cần một đội nhỏ phương tiện được lắp đặt thiết bị cũng có thể cung cấp thông tin cho toàn bộ một khu vực đô thị. Tuy nhiên, cũng có một số công ty cung cấp những hệ thống thông tin giao thông ở cấp độ quốc gia, trong số đó phải kể tới công ty sản xuất ô tô BMW. Tương tự, những công ty như TomTom và Navte cung cấp thông tin giao thông kết hợp xác định tình trạng giao thông thông qua GPS và hệ thống thông tin lưu động (GSM/3G) cũng như số liệu từ thiết bị kiểm soát giao thông tĩnh (TomTom 2011; LEDUC 2008).

Hệ thống xác đinh tình trạng giao thông dựa trên FCD thường nhận thông tin từ xe ô tô đang tham gia giao thông. Sử dụng công nghệ GPS, vị trí, thời gian và tốc độ của xe ô tô lưu thông được xác định theo những khoảng thời gian đều đặn. Tốc độ của xe lưu thông là chỉ số đo lưu lượng giao thông và mật độ giao thông trên đường phố và vì vậy xác định được những vấn đề giao thông như tắc nghẽn giao thông. Mối quan hệ giữa tốc độ, lưu lượng giao thông và mật độ giao thông được xác minh trên thực nghiệm và được mô tả dưới dạng biểu đồ có tên biểu đồ căn bản (FGVS 2005).

Khác với các thành phố ở châu Âu hay Bắc Mỹ, xe máy là phương tiện giao thông chủ yếu ở đô thị Hà Nội. Nhiều thành phố khác ở Đông Nam Á giống Hà Nội như thành phố Hồ Chí Minh, Băng Cốc, hay Ja-các-ta đều có tỷ lệ phương tiện giao thông hai bánh cao và được đề cập với tên gọi “thành phố phụ thuộc xe máy” (tham khảo BARTER 1999, KHUAT VIET 2006). Nhiệm vụ khó khăn trong việc xây dựng hệ thống thông tin giao thông ở Hà Nội chính là tỷ trọng rất lớn của phương tiện giao thông hai bánh. Xe máy thường năng động hơn rất nhiều so với ô tô và có khả năng di chuyển thậm chí khi xe ô tô vận chuyển hành khách phải dừng lại vì tắc nghẽn giao thông. Sự nhanh nhẹn của phương tiện giao thông hai bánh là một thách thức cho việc xác minh tình trạng giao thông. Dự án REMON sẽ xây dựng và vận dụng cách tiếp cận tương tự như hệ thống số liệu xe con lưu động đó là hệ thống số liệu điện thoại di động (FPD). Cách tiếp cận này dựa vào điện thoại/điện thoại thông minh lắp đặt bộ phận nhận GPS. Do việc vận dụng FCD tiêu chuẩn không thể áp dụng cho lưu thông giao thông ở Hà Nội, việc phân tích thống kê và toán học toàn diện cần phải thực hiện để xác định quan hệ qua lại giữa tốc độ, lưu lượng giao thông và mật độ giao thông cho những đường phố khác nhau ở Hà Nội.