Đối tác

Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải (TDSI),
Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
Trường đại học Giao thông vận tải (UTC),
Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT, Hà Nội, Việt Nam
Trung tâm nghiên cứu giao thông Việt - Ðức (VGTRC),
Trường đại học Việt - Ðức, TPHCM, Việt Nam
Viện Nghiên cứu Ðô thị Quốc tế (InUrban),
Học viên Quốc tế (INA) gGmbH

Hệ thống thông tin quang học,
Viện Cơ điện và Tự động hóa,
Trung tâm Không gian, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Ðức (DLR)

Trường đại học Tự do Berlin (FUB),
Viện khoa học địa lý,
Trung tâm Thông tin địa lý và Viễn thám
Trường đại học kỹ thuật Darmstadt,
Chủ trì Quy hoạch và Kỹ thuật giao thông,
Viện Giao thông, Khoa Công trình và Ðịa chất (FGVV)
AS&P - Albert Speer & Partner GmbH
DELPHI IMM GmbH

 

WWL Umweltplanung und Geoinformatik GbR

 

 

Cơ quan tài trợ

 


Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Khoa học CHLB Đức (BMBF)

 

 

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt nam (MOST)